X7RПродукцияЖКИ LCD panel

ЖКИ LCD panel

BL160128A  индикатор
HS00C55G-NF64N-VA индикатор
SAT043HS40DMYO-A0  индикатор
SAT043HS40DMYO-A0 -VSD  индикатор